Godsbygning

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold avd. Pedalen Halden i Halden søker om:

Lage en innendørs sykkelparkering i godsbygningen ved jernbanestasjonen i Halden

 

Derfor skal vi støttes:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold (SKBØ) åpnet 25. november 2011 Pedalen Halden. Dette er en arbeidstreningsarena for mennesker som trenger en tilpasset vei inn i arbeidslivet av mange grunner, f. eks. rusproblemer, psykiske, fysiske og/eller sosiale plager. Pedalen Halden er en kombinert kaffebar/kiosk, sykkelbutikk og sykkelverksted, lokalisert i hovedbygningen ved jernbanen i Halden.

Vi ønsker å utvide virksomheten vår med en selvbetjent innendørs sykkelparkering, evt. med garderobe- og dusjløsning, i godshuset ved hovedbygningen. Kostnadene med å opprette disse fasilitetene kommer til å overskride inntektene vi evt. får på dette tiltaket betraktelig, selv med et perspektiv på flere år. Det vil med andre ord være lite lønnsomt/umulig for oss å starte opp dette prosjektet uten å ha noen støttespillere som kan bidra økonomisk med på laget.

Vi har et ønske om å gjøre jernbaneområdet mer «levende», dvs. å gjøre det om til noe mer enn et sted hvor man bare hopper på/av toget uten å ense området en tanke. Godsbygningen er en flott bygning med mye potensiale, og er en av de første bygningene reisende til Halden ser når de har gått av perrongen. Det vi også håper på, er at sykkelparkeringen vil generere flere kunder for oss, slik at vi kan opprettholde tilbudet om arbeidstrening ved Pedalen Halden.

Dette vil også kunne gi Haldens befolkning en helsemessig gevinst. Klarer vi å legge til rette for gode parkeringsfasiliteter for sykler i sentrum, vil vi tro at flere velger dette fremkomstmiddelet framfor bilen. Slik det fungerer i dag er sykkelen utsatt for hærverk og tyveri hvis en velger å bruke sykkelparkeringen ved jernbanesporet, i alle fall hvis en parkerer sykkelen der utenom dagtid.

Pengene vil utelukkende gå med til å starte opp dette prosjektet. Søknadssummen tilsvarer ikke den reelle kostnaden vi kommer til å bruke på dette, den kommer til å bli høyere, men den vil dekke utgiftene til snekkerarbeidet som må gjøres.

  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold avd. Pedalen Halden søkte om 185.000 kr hos SpareBank 1.
  • Søknaden ble sendt inn 28. august, 2012.