TG-logo

Trygve Gulbranssens Venner i Eidsberg søker om:

Materiell om forfatteren Trygve Gulbranssen til skoleelever

 

Derfor skal vi støttes:

Trygve Gulbranssens Venner er en frivillig forening som ble stiftet 22.11.2012 i forfatterens hjemkommune, Eidsberg i Indre Østfold. Trygve Gulbranssens Venner er en frivillig organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap og interesse om forfatterens Trygve Gulbranssens liv og forfatterskap, og driver med aktiviteter som er tilknyttet dette. Foreningen teller nå ca. 65 medlemmer.
Gulbranssen bosatte seg i Eidsberg i 1940 og ble boende her fram til sin død i 1962.
Trygve Gulbranssens roman-trilogi «Og bakom synger skogene» (1933), «Det blåser fra Dauingfjell» (1934) og «Ingen vei går utenom» (1935) er en av de største suksesser i norsk skjønnlitteratur. Bøkene er oversatt til mer enn 30 forskjellige språk og solgt i over 12 millioner eksemplarer. Gulbranssen var også en dyktig tegner, idrettsjournalist og han var med på å innføre orienteringssporten her i landet. Les mer på venneforeningens nettside. Se også http://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Gulbranssen og vår facebookside https://www.facebook.com/pages/Trygve-Gulbranssens-Venner/594567980556207.

I 2013 markerte vi starten på foreningens offisielle virksomhet med et informasjons-og vervemøte på Eidsberg bibliotek den 11. mars. Foreningen har valgt seg forfatterens fødselsdag (15.06) og dødsdag (10.10), som merkedager. Styret i foreningen ønsker å gjøre en ekstra innsats, for at barn og unge i Eidsberg spesielt, og også Indre Østfold generelt, skal kjenne til den verdensberømte forfatteren, som bodde i Eidsberg.
Det er ca. 1400 barn i grunnskolen i kommunen. Den 15. juni 2014 markerer vi forfatterens 120 års fødselsdag og at det er 80 år siden bok nummer to i triologien ble utgitt.
Vi skal arrangere en utstilling med forfatterens tegninger på Eidsberg bibliotek, den vil åpne lørdag 14. juni og pågå ut juni. Tegningene er i privat eie, og lånes ut av forfatterens datter, Ragna Gulbranssen. Vi planlegger to foredrag; ett for voksne om forfatteren og hans kunstneriske side, og et foredrag/fortellerstund tilpasset barn. Vi vil også arrangere en tegnekonkurranse for barn i grunnskolen for å skape engasjement rundt Gulbranssen og hans liv og virke. Vi samarbeider med Eidsberg kommune, som vil foreta en avduking av forfatterens byste den 15.juni, i forbindelse med at bysten flyttes til sin nye plass ved biblioteket.
I den forbindelse ønsker vi å trykke opp et infohefte om forfatteren og hans tegninger til elever og ansatte i grunnskolen. Det er ca. 1400 elver og ca. 150 ansatte i grunnskolen. Vi søker derfor om støtte til å dekke kostanden for trykk av dette. I følge det lokale trykkeriet vil det koste max kr 5 pr hefte ( 4 sider A5) og total trykkostnad er derfor estimert til 7750 kr. Styret i venneforeningen sørger selv for layout og innhold i heftet. Vi har også søkt Eidsberg Sparebank om midler til arrangementet ellers, men ikke materiell til skolene. Trygve Gulbranssens Venner vil med dette søke om 7750 kr fra Sparebankstiftelsen og håper på et positivt svar på denne søknaden. For mer informasjon ta kontakt med styrets leder, Kari-Marte Frøyset.

  • Trygve Gulbranssens Venner søkte om 7.750 kr hos SpareBank 1.
  • Søknaden ble sendt inn 15. februar, 2014.